Beredskap Gävleborg

Antal påskrifter: 2158

Information till Gävle kommuns politiker och tjänstemän gällande PFAS på Rörberg

Nedan följer försök till en kort sammanfattning av fakta som visar på vilka krafter/organisationer och personer som sannolikt som ligger bakom mörkläggningen av miljöskandalen på Rörberg

- Om Gävle kommun inte vill fortsätta driva Gävle flygplats, hur kommer då

Gävle sjukhus klara av att flyga och ta emot ambulansflyg?

- Vilka följder får det vid en storregionbildning för Gävle sjukhus om det inte

går att använda Gävle flygplats för ambulansflyg?

- Kan Region Gävleborg tänka sig att gå in och ta över driften av Gävle

flygplats trots att det inte ligger i regionens ansvarsområde?

- Finns det någon konsekvensanalys gjord kring Gävle flygplats vara eller inte

vara?


Tommy Berger svarade följande
: ”Flygtransporterna är av så ringa omfattning så att dessa inte på något avgörande sätt påverkar verksamheten. De fåtaliga flygtransporterna där vi utnyttjat Rörbergs flygplats kan ersättas av vägburen eller luftburen (helikopter) ambulans”.

Tommy Berger svarar alltså som representant för Regionen utan att någon som helst utredning eller konsekvensanalys är gjord. Svaret har heller inte föregåtts av någon politisk diskussion/beslut inom Region Gävleborg utan är således endast baserat på Tommys eget tycke. Tommy Berger svarar heller överhuvudtaget inte på flertalet av de frågor som ställdes exempelvis om det finns en konsekvensanalys gjord kring detta. Sanningen finns ju att hämta från den sk utredningen kring flygplatsen där läkarna på Gävle sjukhus motsatte sig en nedläggning av flygplatsen just pga konsekvenserna.


Detta var alltså en sammanfattning av hur beslutet om att avveckla instrumentflygplatsen i Gävle drevs igenom. Det var alltså med starkt inflytande från SBA och SBR och med hjälp från Jörgen Edsvik, Inger Källgren Sawela, Svante Lönnbark och framför allt från Göran Arnell som beslutet drevs igenom.


Region Gävleborg har också ett samarbete med en organisation som bedriver samma syfte. Denna organisation heter Business Sweden som arbetar på uppdrag av regeringen och det privata näringslivet för att hjälpa svenska företag att öka sin globala försäljning och internationella företag att investera och expandera i Sverige. Webbsidan Invest Gävleborg är exempel på ett samarbete mellan Region Gävleborg och Business Sweden. Regiondirektören Svante Lönnbark och Regionstyrelsens ordförande Tommy Berger hade alltså anledning att hjälpa kommunen att frigöra mark för nya företagsetableringar.


Uppmaning till er:

Gävle kommun, Lässtyrelsen Gävleborg och Region Gävleborg borde sedan länge tagit sitt förnuft tillfånga och insett att detta inte är en väg att gå för den som vill ha någon form av fortsättning på sin roll i miljöarbetet i kommunen. Att genom styrda utredningar, fejkade provtagningar och styrda beslut få fortsätta nedmonteringen av en fullt fungerande flygplats som till stor del används för beredskapsflyg i olika former är både olagligt och ett stort svek mot invånarna. En flygplats som dessutom redan är betald av invånarna.

Det enda sättet att återupprätta förtroendet nu, är att lägga korten på bordet och ta itu med de människor som aktivt medverkat till och mörkat denna skandal i syftet att kunna ta åt sig äran för etableringarna och därmed göra karriär/erhålla tvivelaktig status. Eller kanske syftet var ännu värre dvs kanske t.o.m. att erhålla mutor från dessa stora företag? Ja, ingen utanför kommunkontorets väggar vet men det är många spekulationer bland invånarna.

Flygplatsen är nu konstaterad vara förorenad med PFAS-ämnen, vilket gör att marken inte kommer gå att sälja eller ens skänka bort. Att detaljplanera marken för energiintensiv verksamhet eller annan verksamhet än den som förekommer där idag, är således omöjligt.

Möjligheten finns dock fortfarande att göra någonting bra med flygplatsen. Eftersom det inte finns något politiskt beslut taget på att avveckla flygplatsen helt, så finns all möjlighet att låta flygplatsen med dess verksamheter leva vidare. Därmed skulle åtminstone en viss del av beredskapsflyget kunna möjliggöras. Väldigt enkelt kan dessutom en tankanläggning ställas upp som möjliggör desto mer beredskapsflyg och då med väsentligt ökade aktionstider. I förlängningen kan flygplatsen också likt exempelvis Borlänge, Mora och Västerås komplettera med s.k. GPS-inflygningsprocedurer som skulle möjliggöra för de ambulansflygplan Region Gävleborg är med och finansierar att landa i Länssjukhusets direkta närhet.

Gävle kommun måste ju naturligtvis genomföra de åtgärder som krävs för att förhindra ytterligare spridning av föroreningarna samt även om möjligt sanera och rena jordmassor/grundvatten. Detta kan genomföras samtidigt med de verksamheter som redan förekommer på flygplatsen.

Det är upp till er nu – Gör om och gör rätt denna gång!

29 december 2020 13:14

Skriv upp dig HÄRTillbaka