Beredskap Gävleborg

Antal påskrifter: 2158

Jämlikhet inom vården (Uppdaterad)

Ett helt år bakåt i tiden så har politikerna fyllt debattsidor med vackra ord. Fraser som ”Vi skall utreda till botten hur vi skall ha det jämlikhet inom vården. Den skall bli så jämlik så.” 

Jämlik med vad kan man fråga sig. Inom länet eller utom länet, dvs jämfört med övriga Sverige. 

Jämlikhet inom Regionen. Det är redan utrett hur innevånare i norra länet har sämre möjligheter att komma under adekvat vård i tid vid hjärtinfarkter. Då gäller det Gävle eller Sundsvalls sjukhus. Det finns en färsk utredning som säger att tiden för förflyttning från ett sjukhus inom länet till ett annat inom länet har betydelse för tillfrisknande eller överlevnad.

Jämlikhet med övriga Sverige. Då finns det mycket att önska. Gävleborgs Län är ett fattigt län trots att Regionen förfogar över miljarder. Vi har inte alla specialiteter i X-län. Vi måste flytta patienter från våra sjukhus till andra län. I många fall kan vi flytta patienten till Akademiska sjukhuset i Uppsala. Prostatacancer hanteras i Dalarna eller Stockholm.


Men om vi nu istället pratar om alla de kritiska tillstånd där vi inte klarar av att rädda patienter utan vi skall snabbt skall transportera dom till t ex Linköping vid allvarliga brännskador, till Göteborg eller Lund med för tidigt födda barn. Detta är bara några exempel.


Vissa patienttillstånd kräver nämligen snabb överflyttning av patienten från Gävle sjukhus till ett sjukhus i någon av de nämnda städerna. Det är behandlande läkare som beordrar att förflyttning skall ske med ambulansflygplan. Vid en snabb förflyttning så ökar överlevnadssannolikheten.

Hur ser det ut inför framtiden. Jo, enligt ambulansläkarna på ambulanshelikoptern i Uppsala kommer denna specialisering att öka framöver. DVS antalet förflyttningar med flygambulans kommer att öka och till ännu fler sjukhus. Vi är ju mer beroende av vård i andra län . 

Hur möter vi då detta i X-län? Jo under förra mandatperioden så hjälper den (S)-ledda regionen till med att lägga ner Gävle flygplats genom att påstå att man inte behöver flygplatsen. En regiondirektör uttalade sig. Yttranden från läkare i den summariska utredningen som gjordes sa precis tvärtom. Vilka utredningar/konsekvensanalyser hade regionen gjort innan man uttalade sig. Hur gick debatten i Regionfullmäktige. Vilka kloka överväganden gjordes av fullmäktiges ledamöter, till antalet 65 st. Det finns ingenting redovisat. För hade det funnits några konsekvensanalyser hade det varit enklaste sak i världen att redovisa dessa. Det finns reglerat i lag hur man skall göra vid dessa tillfällen. Man skall göra sina analyser. Man skall gå till rätt instanser på rätt nivå och begära samråd. T ex så struntade man i att remisshantera en eventuell nedläggning med Försvarsmakten.

Hur har ni visat att det blev bättre och billigare. Genom att låta patienterna dö bort hemma i Regionen? Då blir ju transportkostnaderna lägre och även vårdkostnaderna blir ju mindre då man slipper betala för specialistvården som utförs på sjukhusen utanför Regionen. Vi vill se edra cyniska beräkningar där ni kalkylerar med dödsfallen. Numera är det vedertaget i Sverige att man värderar ett liv till ca 40 miljoner. (Örebro Universitet).

     
Om inte regionfullmäktige omprövar sitt ställningstagande att stötta nedläggning av Gävle flygplats, så gör man sjukvården helt ojämlik med övriga Sverige. Det är dessutom en billig åtgärd för att få tillgång till specialistkompetensen i hela Sverige. Ni behöver inte utreda mer utan gör något snabbt innan spektaklet med Gävle flygplats fullbordas som århundradets sämsta politiska beslut. Ett problem vi har är det faktum att politiker inte har förmågan att diskutera utanför sin egen krets. Alla synpunkter kommer inte fram och det fördummar politiker och tjänstemän när det inte ens finns en debatt. Den förre regiondirektören har visat vad han gick för i det här sammanhanget. Den nye har inte sagt flaska. Bland de politiska partierna är det bara sjukvårdspartiet och SD som yttrat sig. Var finns ni andra? Mer om detta på www.beredskapgavleborg.se

Som svar på vår kritik så får man ofta svaret att vi har ju helikopter. Ja, det kan finnas en helikopter ledig men det är sällsynt. En förflyttning av en patient från en intensivvårds avdelning till en annan är alltid planerad. Allt är planerat för att själva transporten skall gå så snabbt som möjligt och för att patienten skall ha så stor chans som möjligt att överleva transporten och komma under annan specialistvård. 

Helikoptern har ett antal nackdelar; kort aktionstid(dvs den kan inte flyga så långt och kräver ofta påfyllning av bränsle), låg hastighet, den är mycket dyrare än ett flygplan per timme, sämre fysisk miljö (för patienten) än i ett flygplan, kan inte flyga under isbildningsförhållanden(som inte är ovanligt på våra breddgrader). Vid vackert väder kan den landa på heliport vid sjukhus men vid sämre väder krävs en instrumentflygplats. 

Gävle sjukhus kan aldrig få till en instrumentinflygningsprocedur så att man kan komma ner och landa i dåligt väder. Till det krävs en stor plan yta med tillhörande precisionsinflygningshjälpmedel och inga fysiska hinder i närheten av inflygningslinjen. Detta kallas masker i flygsammanhang. Gävle sjukhus har för mycket masker i närheten av heliporten för att få till en möjlighet att landa i dåligt väder med precision. Det vore intressant att ta del av den konsekvensanalys som legat till grund för uttalanden och beslut. Någon sådan finns naturligtvis inte för då skulle man aldrig tagit beslutet. 

Vissa uttalanden har också berört det faktum att det är kommunen som lagt ned flygplatsen. Javisst men det är ju i stort sett samma politiker i Gävle kommun och i Regionfullmäktige så det går inte att komma undan. Alla politiker har i det här fallet ett gemensamt ansvar.

I andra län är man irriterade på X-län som ockuperar transplantationsteam i onödigt lång tid pga det faktum att man måste ta marktransporter mellan Gävle sjukhus och Arlanda som kostar timmar/halva dagar i onödan. Man kommer att välja bort X-län för allt tar så mycket längre tid. Man ser på oss som ”the bad guy”. Regionen/landstinget behöver positiva injektioner inte tvärtom. Nu minskas antalet platser för akutsjukvården. Men se då till att patienten får vård någonstans eller håller ni på att lägga ned vården helt.

Även det egna sjukhuset måste planera fler läkare för samma antal patienter. T ex så är den narkosläkare som följer med patienten borta halva dagar istället för en dryg timme om man flyger från Arlanda istället för Gävle flygplats. Tänk på att det var ca 70 patienttransporter per år på Gävle flygplats. Antalet var i stigande.

Det byggs nu upp en gigantisk organisation för transport av patienter i Sverige. Den är tänkt att vara igång 2021.  Idag sker detta med hjälp av en entreprenör som har ett jetflygplan och ca sex-sju turbopropflygplan. Ca 35-40 anställda.

Nu har alla regioner/landsting sedan 4-5 år tillbaka haft som mål att utradera den civila entreprenören och ersätta den organisationen med en sammansatt organisation från landstingen och en civil flygoperatör. Det skulle bli rationellare mm. Nu sväller organisationerna och kostnaderna för flygoperationen. Bara flygplananskaffningen, sex jetflygplan, är snart uppe över 800 miljoner. De tidiga utredningarna sa att flygplanen skulle kosta ca 500 miljoner. Antalet piloter kommer att fördubblas trots färre flygplan i den tänkta organisationen.

Gävleborgs län är alltså med och finansierar detta. Ingen i Region Gävleborg vet vad detta kommer att kosta. Absolut ingen.

Upphandlingen sker via en organisation som inte är van att köpa flygplan eller flygplandrift. Detta har gjort att man behövt göra om processen tre ggr för köp av själva flygplanen. Jag har tidigt (2016) kritiserat denna upphandling pga det upplägg med att köpa i etapper. Då vet man inte den slutliga kostnaden. Nu står man inför en sådan situation där man dragit tillbaka anbudsinfordran gällande operation/drift av ambulansflygplanen. Personerna i denna organisation som misslyckas hela tiden kostar miljoner. När detta blir driftsatt vet man inte. För varje år som går skadar man den nuvarande operatören då piloter går till andra flygbolag istället pga hotet att verksamheten skall läggas ned. Då är det bättre att söka sig ett annat jobb medans det går. Just nu råder en kraftig brist på piloter.  

Samtidigt så lägger Gävle kommun och Region Gävleborg ned flygplatsen. Var finns logiken. Vet den ena handen inte vad den andra gör. Jag visade i ett åttasidigt dokument år 2016 allt detta för Gävles politiker men ingen reagerade. Det finns ingen dialog med omvärlden.

Det här är mycket allvarligt. Ni kliver in i ett stort svart hål ekonomiskt och ni utsätter patienterna för fara. Finns ingen logik i ert förfarande.

Rädda vården och flygplatsen nu.

 

Anders Hellström

Beredskap Gavleborg

30 december 2019 21:19

Skriv upp dig HÄRTillbaka